HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN MỞ PHIÊN
Phan Văn Thắng 01669578xxx 2106000 (vnđ) Iphone 6 23/1 - 17/4