• Xem phim

  Giới thiệu: Cung cấp những bộ phim hay, "hot".

  Cú pháp: DK PHIM

  Giá cước: 1000

 • Tin giải trí

  Giới thiệu: Cập nhật các tin tức giải trí trong và ngoài nước.

  Cú pháp: DK GT

  Giá cước: 1000

 • Clip hot

  Giới thiệu: Các thông tin giải trí được cập nhật hàng ngày

  Cú pháp: DK GT

  Giá cước: 1000

 • App ca sĩ

  Giới thiệu: Cung cấp các ứng dụng nghệ sỹ hàng đầu.

  Cú pháp: DK NHAC

  Giá cước: 1000