Quản lý chi tiêu
Soạn tin: ... gửi 9141
Giới thiệu:
Money Lover là ứng dụng đơn giản để quản lý tài chính cá nhân. Ứng dụng này giúp bạn lập ngân sách và theo dõi các khoản thu chi, từ lương thưởng, buôn bán cho đến hẹn hò và du lịch. Money Lover có thể giúp tạo thông báo cho các khoản vay nợ đến hạn, hay nhắc nhở cho một giao dịch cụ thể nào đó. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm các thể loại thu chi mới bên cạnh các thể loại có sẵn.