NỘI TRỢ
TỰ LÀM BÁNH MOCHI THƠM MỀM, XINH XẮN
Mô tả: Làm bánh Mochi không khó nhưng đòi hỏi sự chính xác. Đặc biệt, để làm ra món bánh này, bạn cũng không cần dùng đến bột Mochiko đâu nhé!
CÁC VIDEO KHÁC