MAKE UP
TỪ "A ĐẾN Z" CÁC BÍ QUYẾT TRANG ĐIỂM KHÔNG TRÔI KHI ĐI BIỂN
Mô tả: Để lớp trang điểm vẫn có thể “tồn tại” lâu dưới nước, bạn cần phải biết cách chọn lựa sản phẩm và cách trang điểm phù hợp!
CÁC VIDEO KHÁC