NỘI TRỢ
NGÂY NGẤT VỚI MÓN THẠCH TRÁI VẢI VÀ HẠNH NHÂN
Mô tả: Thạch vải ngọt mát, những miếng vải tươi quyện vào với miếng thạch trong suốt, dai giòn vô cùng hấp dẫn.
CÁC VIDEO KHÁC